ابرموفق


اشکالات نگرشی چه چیزهای می¬تواند باشد؟


اشکالات نگرشی چه چیزهای می¬تواند باشد؟

-اشتباه بودن نگرش­ها و افکار:

برخی اوقات شما نگرش­های اشتباهی دارید. مثل این که بایستی همه را راضی کرد. این نگرش اشتباه است.دراینجا نگرش هست ولی نادرست است.

2-کم بودن نگرش­ها و افکار :

فردی که درباره مثلاًشغل نگرش­های محدود و کمی دارد نمی­تواند متناسب با استعداد خود شغلی را انتخاب کند. کسی که فقط دوتا شغل را بشناسددایره نگرشش هم به آن محدود خواهد بود.

3-ضعیف بودن نگرش­ها و افکار:

در این حالت نگرش وجود دارد اما عمق ندارد. به بیان دیگر نگرش حالتی سطحی دارد.مثل این که ارتباطات مهم است این یک نگرش است اما چه نوع ارتباطی در این نگرش مشخص نشده است.

4-فقدان نگرش­ها و افکار:

احتمالاً درباره جدول ارزش­ها که در مغزتان هست که در موفقیت شماتاثیر بسزایی دارد نگرشی ندارید. البته در فصلی از کتاب این موضوع بحث شده است. درباره قوم زالو هم شما نگرشی ندارید.پساشکال دیگر نداشتن نگرش است.

این چهار بیماری ذهنی بسیار شایع است و نمی­گذارد مغز کارکرد لازم را داشته باشد. یکی از اهداف این کتاب درمان این چهار اشکال است. این کتاب دنبال این است که بانک نگرش شما را اول صحیح و بعد غنی کند. خیلی از افراد نگرش­های اشتباه دارند شاید بتوان گفت دارای بانکی از نگرش­های اشتباه هستند.

یکی ازکارهای مهم­که در این کتاب بر آن تاکید می­کنم ایجاد بانک غنی از نگرش­های صحیح است.یکی از بسترهای مهم شکل­گیری قوز فکری،نواقص نگرشی است.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: