ابرموفق

ثبت نام و اشتراک به عنوان کاربر ویژه و کاربر آزاد

به ابرموفق خوش آمدید

برای ثبت نام در ابرموفق کافی است به کمک فرمی که در پایین همین صفحه قرار دارد، برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید.

با این‌کار شما به کاربر آزاد ابرموفق تبدیل می‌شوید.

کاربران آزاد ابرموفق، هیچ نوع هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و حدوداً به نیمی از مجموعه درس‌های آموزشی ابرموفق دسترسی رایگان دارند.

 فهرست درس‌های رایگان برای کاربران آزاد

اگر از ابرموفق راضی بودید و کیفیت درس‌ها را مناسب دیدید، می‌توانید به عنوان کاربر ویژه از ابرموفق استفاده کنید.

برای کاربری ویژه، شما به اندازه‌ی نیاز خود اعتبار می‌خرید و طی مدت زمانی که اعتبار خریده‌اید به همه‌ی درس‌ها و خدمات ابرموفق دسترسی خواهید داشت.

 درس‌هایی که پس از کاربر ویژه شدن به آنها دسترسی دارید

انواع شیوه‌های خرید اعتبار در ابرموفق

اعتبار سی روزه ۲۳ هزار تومان
اعتبار سه ماهه ماهیانه ۲۰ هزار تومان (۶۰ هزار تومان)
اعتبار شش ماهه ماهیانه ۱۷ هزار تومان (۱۰۲ هزارتومان)
اعتبار یک ساله ماهیانه ۱۵ هزار تومان (۱۸۰ هزار تومان)

ثبت نام در ابرموفق
نمی توانید واضح ببینید? کلیک کنید اینجا

کاربر آزاد ابرموفق شدن، برای من چه هزینه‌ها و دردسرهایی دارد؟

اگر به طور خاص، منظور شما هزینه‌ی مادی باشد، کاربران آزاد ابرموفق، هیچ هزینه‌ای به ابرموفق پرداخت نمی‌کنند.

اما  انتظار ما بر این است که کسی که کاربر آزاد ابرموفق می‌شود، روزانه حداقل ده دقیقه برای مطالعه و تمرین و توسعه مهارت‌های خود در ابرموفق صرف کند. 

بنابراین ثبت نام در ابرموفق، هزینه‌ی زمانی دارد.

ضمناً ما هر شنبه صبح، ایمیلی برای کاربران آزاد می‌فرستیم و مطالبی که در طول هفته برای آنها منتشر شده است را با آنها مرور می‌کنیم.

البته به نظر خودمان این ایمیل، دردسر و هزینه نیست و یک سرویس آموزشی است.

اما به هر حال، طبق اصول حرفه‌ای ارسال ایمیل، در هر لحظه که کاربران اراده کنند با یک کلیک می‌توانند دریافت آن را متوقف کنند که البته چنین تصمیمی را به ندرت مشاهده می‌کنیم.